Creatieve kindercoaching


Naast creatieve workshops aan kinderen, jongeren of volwassenen geeft Atelier De paarse veer ook creatieve coaching. Deze coaching is gericht op kinderen en jongeren, maar volwassenen zijn ook welkom!

Ik bied laagdrempelige begeleiding aan kinderen en jongeren, die om wat voor reden dan ook niet lekker in hun vel zitten. Denk hierbij aan faalangst, boosheid, angsten, verdriet bij scheiding of overlijden van een huisdier of dierbare. Kindercoaching kan hierbij een steun in de rug geven. Voorop staat het versterken van de eigen kwaliteiten van het kind. . Ik laat de kinderen en jongeren die ik coach op een positieve en creatieve manier ontdekken wat er allemaal goed gaat en leg niet de nadruk op wat er minder goed gaat.

 Een kindercoach biedt hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders als er een vraag is over de ontwikkeling van een kind, het gedrag of over de opvoeding. Het is een praktische, laagdrempelige en kortdurende vorm van hulp.

Ik leer kinderen en jongeren in korte tijd hoe zij kunnen omgaan met hun problemen.. Bij mij kunnen kinderen terecht als ze willen leren :                                                     * Meer zelfvertrouwen willen ontwikkelen                                                                                                                                                                                                                         * Omgaan met boosheid                                                                                                                                                                                                                                                     * Omgaan met pestgedrag                                                                                                                                                                                                                                                * Slaapproblemen                                                                                                                                                                                                                                                                  * Angsten verminderen                                                                                                                                                                                                                                                         * Beter kunnen verdragen van stress, afwijzing en nare gevoelens                                                                                                                                                                             * Het maken en houden van vriendschappen                                                                                                                                                                                                                   * Omgaan met scheiding                                                                                                                                                                                                                                                   * Omgaan met rouw

Kindercoaching is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer vier jaar en voorjongeren. Ook volwassen kunnen baat hebben bij deze manier van creatieve coaching.

 

Mijn werkwijze

In mijn atelier bied ik op een creatieve manier individuele hulp aan. Het praten over problemen gaat vaak makkelijker wanneer je creatief bezig bent. Je raakt meer ontspannen, krijgt meer zelf vertrouwen en daardoor durf je ook meer van jezelf te geven.

Als creatieve kindercoach probeer ik samen met de kinderen op een creatieve manier een oplossing te vinden voor hun probleem. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een Boosdoos, een doos waarin het kind briefjes kan doen als hij of zij ergens boos over is maar op dat moment niet goed kan uiten. Op een later tijdstip kan je dit met het kind als ouder/verzorger bespreken. Of een moodboard over het zelfbeeld van het kind.

Door creatieve oplossingen te verzinnen leert het kind ook in het dagelijkse leven op een  creatieve manier om te gaan met zijn of haar probleem en stimuleer ik hen in het zoeken én vinden van eigen oplossingen.

 Intake

Na een vrijblijvende kennismaking (meestal telefonisch), maken we een afspraak voor een eerste gesprek. Dit intakegesprek is bedoeld om de huidige situatie in kaart te brengen en de hulpvraag van zowel ouders als kind, helder te krijgen. Ouders en kind mogen zelf aangeven of ze dit gesprek met of zonder het kind erbij willen voeren.

Coachingstraject

Na het intakegesprek volgen de sessies met het kind.

Een coachingstraject is een kort traject, maar dit verschilt per situatie. Ouders/verzorgers zijn in principe niet bij de sessie aanwezig, tenzij het voor het kind beter is.

In de laatste tien minuten van een sessie zijn ouders wel aanwezig voor een terugkoppeling en eventuele huiswerkopdrachten. Om een coachingstraject te laten slagen, is het belangrijk dat de ouders én de omgeving het kind ondersteunen.

Evaluatie

Als afronding van het coachingstraject vindt er een eindgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt het huidige gedrag of de huidige situatie van het kind uitgebreid besproken. Tevens is er de mogelijkheid om tussentijds een evaluatie in te plannen.

  

Tarieven

Sessies (intake, kind-oudergesprek)                                       65,00 euro per uur

Te betalen via tikki. of pin.

       

* Het gebruik van materialen is bij de kosten inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Kindercoaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.

Annulering

Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang van de sessie kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de sessie of bij niet verschijnen, worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.